Historia

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” powstało pod koniec 2008 roku z inicjatywy dawnych instruktorów i członków Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”. Współpracujemy z HOW i pomagamy harcerzom w rozwiązywaniu wielu problemów technicznych, finansowych i szkoleniowych.

W ramach naszej działalności doprowadziliśmy do rozbudowy przystani nad zatoczką Odry, uporządkowania terenów nadbrzeżnych w ramach projektu „Zielona plaża nad Odrą”.
We współpracy z ZHP i przy wykorzystaniu miejskich środków doprowadziliśmy też do remontu budynków przystani harcerskiej.

Nasze cele

Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie, ale także prowadzenie otwartej działalności klubowej.

Nasze działania to przede wszystkim:

  1. Organizacja spotkań klubowych, szkoleń, kursów i regat, które mają na celu zwiększenie zainteresowania żeglarstwem wśród mieszkańców Wrocławia i okolic.
  2. Rejsy po Odrze, pod żaglami, na silniku czy też w kajaku.
  3. Wspólne prace przy rozwoju naszej przystani czy remontach i naszych jednostek.
  4. Działania proekologiczne – poprzez edukację dotyczącą odpowiedzialnego korzystania z rzeki.
  5. Organizacja projektów i programów mających na celu rozwój infrastruktury portowej oraz rozwój umiejętności żeglarskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z innymi organizacjami żeglarskimi oraz instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką.

Władze

Zarząd
Wojciech Dacko — prezes
Michał Mączyński — wiceprezes
Grażyna Witek — skarbnik
Adam Dacko — kapitan portu
Dariusz Gurdak

Komisja Rewizyjna
Grzegorz Zabierowski — przewodniczący
Katarzyna Arasiewicz
Karol Prokop

Członkostwo

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” jest otwarte dla wszystkich chętnych. Kandydaci do stowarzyszenia składają do zarządu deklarację członkowską. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia po przejściu okresu kandydackiego, trwającego od sześciu do dwunastu miesięcy,  po uzyskaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu przez Zarząd. Składka członkowska wynosi 180 zł rocznie.

Do pobrania:

Statut Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska