Dziś o 17:30 na Stanicy zaczynają się pierwsze zajęcia teoretyczne tegorocznego kursu żeglarskiego! Udział w kursie może wziąć każdy, serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Harcerski Ośrodek Wodny „Stanica” i Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica”. Zajęcia będą się odbywały na terenie HOW i przystani przy ulicy Kożuchowskiej 13 we Wrocławiu przy udziale kadry instruktorskiej i przy wykorzystaniu sprzętu obu organizacji.

Cel kursu

Kurs ma za zadanie przygotować do zdobycia patentu żeglarza jachtowego grupę starszej młodzieży harcerskiej, a także potencjalną grupę osób chcących korzystać z przystani „Port Stanica” i zaangażować się w przyszłości jako wolontariusze w jej działalność.

Uczestnicy

W kursie mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 14 lat , także osoby dorosłe nie należące do ZHP. Zachęcamy do udziału rodziców harcerzy i sympatyków stowarzyszenia.

Plan zajęć kursu

Część teoretyczna

Zajęcia będą się odbywać w sali HOW, w czwartki od godz. 17.30 do 20.30 w terminach :

28.02.2019 — Informacje organizacyjne + locja

 7.03.2019 — Przepisy

14.03.2019 — Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych + teoria żeglowania

21.03.2019 — Ratownictwo + wiadomości o jachtach

28.03.2019 — Meteorologia + sprawdzian z dotychczasowych zajęć

 4.04.2019 — Zasady manewrowania jachtem żaglowym po żaglami i na silniku + ustalenie terminów zajęć praktycznych

Kurs nie ma charakteru komercyjnego, ale przy rozpoczęciu zajęć uczestnicy wniosą składkę w wysokości 100,- zł (Członkowie ZHP 50,- zł.)

Część praktyczna

6–14 .04.2019 – Zajęcia bosmańskie przy przygotowaniu jachtów

Zajęcia na wodzie – pływania żeglarskie

Rozpoczną się od 27  kwietnia. Terminy zajęć będą dopasowywane do możliwości uczestników i instruktorów. Dwa pierwsze pływania dla osób nie będących członkami ZHP są gratisowe, przy następnych trzeba będzie opłacić instruktora lub wykonać prace na rzecz ośrodka lub przystani.

Egzamin na patent żeglarza jachtowego

Egzaminy są egzaminami państwowymi. Można się zgłosić do dowolnej Komisji egzaminacyjnej i w dowolnym terminie. Zasady są podane na stronach Polskiego Związku Żeglarskiego.

Planujemy że pod koniec czerwca na naszej przystani zorganizujemy egzamin.

Koszt egzaminu wynosi 250,- zł, patentu – 50,- zł. Uczniowie i studenci płacą 50%.

Zgłoszenia na kurs

Na kurs można się zgłosić, wysyłając swoje imię i nazwisko, wiek i kontakt telefoniczny, na adres port@portstanica.org lub bezpośrednio na pierwszych zajęciach.