W ramach kończących sezon podsumowań przedstawiamy „bilans” wszystkich naszych działań związanych z projektami Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W Studium Rozwoju Wrocławia nad zatoką Odry na Biskupinie jest planowana marina. Jej potencjał jest dużo większy niż możliwości wykorzystania przez nasze stowarzyszenie i harcerzy z HOW Stanica. Dlatego w ciągu trzech ostatnich lat — w ramach inicjatywy „Odra dla Wrocławia” — zgłaszaliśmy do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego projekty zagospodarowania tego terenu.

W roku 2015 był to projekt 170 „Rewitalizacja wybrzeża Odry na Biskupinie. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych do obsługi ciągu pieszo-rowerowego i przyszłej przystani jachtowej”. Projekt nie zdobył dostatecznej ilości głosów.

W roku 2016 podzieliliśmy zakres planowanych działań między dwa projekty:  ogólnomiejski nr 4 „Budowa miejskiej przystani” (zdobył prawie 3500 głosów, ale niestety nadal za mało) oraz rejonowy nr 7 „Zielona plaża nad Odrą” (zatwierdzony do realizacji — informacje o postępach poniżej, a szczegółowy raport wkrótce).

Do WBO 2017 przygotowaliśmy trzy projekty — gdyby udało się je zrealizować, nad zatoką powstały by już zalążki prawdziwej mariny. Były to projekt 14 „Przystań turystyczna nad Odrą” (który nie został pozytywnie zweryfikowany, więc wycofaliśmy go z głosowania), projekt 19 „Rewitalizacja nadbrzeża zatoki odrzańskiej i budowa slipu do wodowania łodzi” oraz projekt 17 „Zielona plaża nad Odrą — II etap (w dwóch różnych progach finansowych).

Zespół weryfikujący w biurze WBO był niechętny projektowi rewitalizacji nadbrzeża i budowy slipu. Po przedstawieniu szacunkowych kosztów zagospodarowania łąki na „Zieloną plażę” i wskazaniu konieczności uporządkowania linii brzegu zaproponowano nam przesunięcie tego projektu do wyższego rejonowego progu finansowego.

Niestety, wobec bardzo dużej konkurencji projekt 17 nie zdobył wystarczającej ilości głosów. Pozostało więc tylko wykonanie I etapu. Tu niestety wystąpiły opóźnienia: jego realizację i środki przeniesiono na rok 2018. Realizujące to zadanie w imieniu Gminy Młodzieżowe Centrum Sportu było do połowy roku mocno zaangażowane w World Games, opóźniały się także uzgodnienia z zarządcą terenu (RZGW we Wrocławiu).

Obecnie prowadzone są prace projektowe, które obejmują koncepcję zagospodarowania całej zatoki Odry (zgodnie z naszymi innymi projektami zgłaszanymi do WBO) oraz projekt wykonawczy zagospodarowania brzegów na „Zieloną Plażę”.

Historia naszych projektów pokazuje niestety, że projekty związane z rekreacyjnym wykorzystaniem Odry i terenów zielonych nad rzeką, nie tylko w celach komercyjnych, nie leżą w centrum zainteresowania władz miasta, być może dlatego, że nie są tak imponujące jak bulwary śródmiejskie — ale przecież powinny spełniać inną rolę. Z kolei zainteresowanie  mieszkańców ta formą rekreacji  i wypoczynku nad wodą i na wodzie jest wciąż niewielkie i czeka nas jeszcze dużo pracy, aby pokazać jej uroki.