Historia

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” powstało pod koniec 2008 roku z inicjatywy dawnych instruktorów i członków Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”. Współpracujemy z HOW i pomagamy harcerzom w rozwiązywaniu wielu problemów technicznych, finansowych i szkoleniowych. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Marin Odrzańskich.

Nasze cele

Celem ogólnym stowarzyszenia jest upowszechnienie żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie, ale także prowadzenie otwartej działalności klubowej.

Celem szczególnym stowarzyszenia „Port Stanica” jest zagospodarowanie terenu nad zatoką Odry przy ulicy Kożuchowskiej we Wrocławiu i budowa tam ogólnodostępnej  miejskiej przystani turystycznej. Zamierzenie to realizujemy przy zaangażowaniu członków stowarzyszenia, w ramach projektów zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Władze

Zarząd
Wojciech Dacko — prezes
Michał Mączyński — wiceprezes
Adam Dacko — sekretarz
Dariusz Gurdak

Komisja Rewizyjna
Grażyna Witek – przewodnicząca
Katarzyna Arasiewicz
Grzegorz Zabierowski

Członkostwo

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” jest otwarte dla wszystkich chętnych. Kandydaci do stowarzyszenia składają do zarządu deklarację członkowską i wnoszą wpisowe w wysokości 30,- zł. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia zostaje się po uzyskaniu podpisów dwóch wprowadzających członków stowarzyszenia i zatwierdzeniu przez Zarząd. Składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie.

Do pobrania:
Statut Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska