Strona główna > Szkolenie > Uprawnienia motorowodne

Uprawnienia motorowodne

Stopień motorowodny Wymagania Uprawnienia
Sternik Motorowodny
 • Ukończone 12 lat,
 • Ukończone szkolenie na stopień sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.
 • Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 KW po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 KW po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
Starszy Sternik Motorowodny
 • Ukończone 18 lat,
 • Odbycie co najmniej dwóch rejsów w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • Ukończone szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na stopień starszego sternika motorowodnego.
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 metrów po wodach Morza Bałtyckiego oraz innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie 20 mil morskich od brzegu.
Morski Sternik Motorowodny
 • Posiadanie stopnia starszego sternika motorowodnego,
 • Odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenie jachtów motorowych o długości do 18m po wodach morskich.
Kapitan Motorowodny
 • Posiadanie stopnia sternika morskiego,
 • Odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego oraz odbycia co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m.
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenie jachtów po wodach morskich.

Stopnie mechaniczne

Motorzysta motorowodny
 • Posiada co najmniej sternika motorowodnego,
 • Zaliczony staż co najmniej 200 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 73,6 kW
 • Zdanie egzaminu na stopień motorzysty motorowodnego
 • Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych z silnikiem o mocy 600 Kw.
 • Pełnienie funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowodnych z silnikiem o mocy 1000 kW
Mechanik motorowodny
 • Posiadanie stopnia motorzysty motorowodnego,
 • Zaliczony staż co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
 • Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych

Licencje motorowodne

Licencja na holowanie narciarza wodnego
 • Ukończone 18 lat,
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie egzaminu.
 • Holowanie narciarza wodnego oraz innych obiektów pływających (bananów, kół, itp.)
Licencja holowania statków powietrznych
 • Ukończone 18 lat,
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie egzaminu.
 • Holowanie obiektów latających (spadochronów, lotni, paralotni, itp.)